0,00 €
0 ks
obsah košíka
 
Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia 

Spoločnosť HOTELTEC® s.r.o. je platcom DPH. Všetky ceny tovaru uvedené na našej internetovej stránke sú konečné uvádzané v Eurách (€) vrátane DPH.  Objednávanie tovaru Vyplnenie a odoslanie objednávky je chápané ako záväzná objednávka. Dodávateľ HOTELTEC s.r.o. (www.hoteltec.sk) sa zaväzuje doručiť tovar zákazníkovi v požadovanom množstve a sortimente a zákazník sa zaväzuje dodaný sortiment prevziať a uhradiť dodávateľovi cenu. Po vyplnení objednávky príde na zákazníkom zadanú mailovú adresu email, ktorý potvrdí prijatie jeho objednávky. V prípade, že obchod www.hoteltec.sk nebude z akýchkoľvek dôvodov schopný splniť zákazníkovu objednávku alebo časť jeho objednávky (napr. objednaný tovar nebude dostupný z dôvodu vypredanosti), okamžite ho budeme mailom alebo telefonicky kontaktovať a dohodneme sa s ním na ďalšom postupe. Hneď ako sa bude zákazníkom objednaný tovar expedovať (tovar, ktorý si objednal mu bude od nás zaslaný), bude o tom informovaný správou, ktorá mu bude zaslaná na jeho emailovú adresu. V prípade akýchkoľvek problémov vzniknutých po odoslaní zásielky nás môže zákazník kontaktovať telefonicky na čísle 421 48 4145010, 0907 116 448, prípadne  emailom na adrese: obchod@hoteltec.sk. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito Obchodnými podmienkami a sú pre obidve strany záväzné. Kupujúci tieto Obchodné podmienky akceptuje uskutočnením objednávky tovaru.  

Objednávka 

HOTELTEC® (ďalej len predávajúci) akceptuje iba objednávky v písomnej forme. Objednávku je možné doručiť osobne, poštou, faxom alebo e-mailom. Na objednávke treba uviesť fakturačné údaje objednávajúceho, katalógové číslo, názov a množstvo objednávaného tovaru, termín, adresu a spôsob dodania. Ak nie je uvedený spôsob dopravy, predávajúci si vyhradzuje právo určiť najvhodnejší spôsob. Objednávka bude objednávajúcemu potvrdená do dvoch pracovných dní od jej prijatia - faxom, elektronickou formou. Akákoľvek zmena objednávky musí byť odsúhlasená predávajúcim a kupujúcim.

Ceny

Všetky ceny v internetovom obchode hoteltec.sk sú uvádzané v € (EUR) s príslušnou sadzbou DPH (20%) a sú konečné. HOTELTEC s.r.o. ručí svojim zákazníkom za dodržanie ceny tovaru v čase objednávky, čo znamená, že v prípade že sa zvýši cena v období medzi vykonaním objednávky a expedíciou tovaru zákazníkovi, tovar objednaný zákazníkom mu doručíme v cenách platných v deň objednávky. Súčasťou odoslanej objednávky je aj faktúra, ktorá zároveň slúži ako záručný list a daňový, ale aj reklamačný doklad.

Spôsob dodania tovaru

Tovar posielame formou listovej zásielky alebo balíka podľa vykonanej úhrady, buď doporučene (tovar zaplatený predfaktúrou), alebo formou dobierky prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti. O odoslaní tovaru budeme zákazníka informovať e-mailom na adresu, ktorú uviedol pri tvorení svojej objednávky. V prípade, že tovar, ktorý si zákazník objednal nebol dodaný, kontaktujte nás prosím (telefonicky - 421 48 4145010, 0907 116 448 alebo e-mailom na obchod@hoteltec.sk), následne sa pokúsime odhaliť chybu a dohodneme sa so zákazníkom na ďalšom postupe. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru.

Poštovné

Poštovné je vypočítané pri procese objednávania tovaru a záleží od sumy objednávky, hmotnosti,  objemu objednaného tovaru a v neposlednom rade od prepravnej spoločnosti, ktorú si objednávateľ vyberie.

Dodacie lehoty

Dodacia lehota sa pohybuje od 3 do 5 pracovných dní. Dodacia lehota celej objednávky je závislá od dostupnosti produktu s najdlhšou dodacou dobou. Dodacia lehota je čas od vytvorenia objednávky po predanie balíku pošte alebo kuriérovi (Doručenie Slovenskou poštou trvá približne 2-3 pracovné dni a doručenie prostredníctvom kuriéra 24 hodín). Presná dodacia doba závisí od dostupnosti tovaru u dodávateľa. Ak si objednáte tovar, ktorý dodávateľ vypredal, prípadne z akýchkoľvek dôvodov stiahol z predaja a neinformoval nás, okamžite Vás budeme informovať (telefonicky, e-mailom).

Spôsob platby:

V našom internetovom obchode môže zákazník zaplatiť za tovar nasledovnými spôsobmi:

Dobierka
- zákazník zaplatí za tovar pri doručení a prevzatí tovaru

Bezhotovostná platba
- zákazník zaplatí za tovar vopred bezhotovostným spôsobom na základe vystavenej zálohovej faktúry, ktorá mu bude doručená e-mailom na adresu, ktorú uvedie pri objednávke. Tovar bude odoslaný po pripísaní platby na účet

Stornovanie objednávky

Pokiaľ si zákazník praje zrušiť svoju objednávku, prosíme ho aby nás kontaktoval (telefonicky, mailom), čo najskôr. Storno objednávky je možné dovtedy, pokiaľ objednaný tovar nebude expedovaný ( Zákazník vždy obdrží informačný mail o tom, že jeho tovar mu bol zaslaný). Vyhradzujeme si právo stornovať objednávku v prípade, že zákazníkovi nebudeme schopný dodať objednaný tovar v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení. Obdobne si toto právo uplatníme v prípade, že zákazník nesprávne vyplní údaje potrebné k doručeniu zásielky. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. Pokiaľ bola objednávka už zaplatená, peniaze budú vrátené na účet zákazníka do 15 dní.

Neprevzatie objednávky

Ak kupujúci neoprávnene odmietne prevziať tovar alebo ho opakovane neoprávnene neprevezme, je predávajúci oprávnený si voči nemu uplatniť všetky náklady, ktoré mu v tejto súvislosti vznikli.

Platnosť

Tieto nákupné podmienky sú platné od 16.06.2014 a plne nahrádzajú predchádzajúce nákupné podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť nákupné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.


HOTELTEC® nenesie zodpovednosť za:
  

1. oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
2. oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
3. poškodenie zavinené doručovateľom, viditeľne poškodený obal a a pod. NEPREBERAJTE!
 
HOTELTEC® ručí zákazníkovi za:

1. dodanie nepoškodeného tovaru

2. dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
3. dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke

 


 

 


MARENO HOONVED ELOMA KITCHEN AID HAMILTON BEACH
         
HOSHIZAKI HOLLAND Kuhlmobel LIEBHERR robot coupe LAINOX

HOTELTEC s.r.o., Partizánska cesta 116A, 974 01 Banská Bystrica
Copyright © 2013 HOTELTEC s.r.o.